ورزشگاه یادگار امام (ره) به تراکتورسازی رسید

ورزشگاه یادگار امام (ره) به تراکتورسازی رسید
با تصمیم سازمان لیگ از این پس ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز فقط از بازی های تراکتورسازی میزبانی خواهد کرد.

ورزشگاه یادگار امام (ره) به تراکتورسازی رسید