واکنش گرشاسبی به استعفای ترکاشوند و حضور هدایتی در هیئت مدیره پرسپولیس

واکنش گرشاسبی به استعفای ترکاشوند و حضور هدایتی در هیئت مدیره پرسپولیس
سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: وزارت ورزش موضعی در مورد دیدار ما با هدایتی نداشته است و اینکه گفته می‌شود ما را احضار کرده‌اند، درست نیست.

واکنش گرشاسبی به استعفای ترکاشوند و حضور هدایتی در هیئت مدیره پرسپولیس