واکنش سیدجلال حسینی به همگروهی ایران با انگلیس و اسپانیا

واکنش سیدجلال حسینی به همگروهی ایران با انگلیس و اسپانیا
مدافع با تجربه تیم ملی به علاقه مردم انگلیس و اسپانیا به همگروهی با ایران واکنش نشان داد.

واکنش سیدجلال حسینی به همگروهی ایران با انگلیس و اسپانیا