واکنش بازار به توقف فروش ارز مسافرتی

واکنش بازار به توقف فروش ارز مسافرتی
رئیس کانون صرافان ایرانیان در واکنش به متوقف شدن فروش ارز مسافری گفت: این امر تاثیر چندانی بر بازار ندارد.

واکنش بازار به توقف فروش ارز مسافرتی