واکسن فلج اطفال در خاورمیانه تنها در موسسه رازی تولید می شود

واکسن فلج اطفال در خاورمیانه تنها در موسسه رازی تولید می شود
رئيس موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي اعلام كرد : واكسن فلج اطفال در ايران و خاورميانه تنها در اين موسسه توليد مي شود.

واکسن فلج اطفال در خاورمیانه تنها در موسسه رازی تولید می شود