واکسن جدید ابولا تائید شد

واکسن جدید ابولا تائید شد
سازمان جهانی بهداشت از تولید واکسنی خبر داد که فرد را در برابر بیماری ابولا ایمن می کند.
۱۷:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ دی


واکسن جدید ابولا تائید شد