هنوز از استقلال طلبکارم و مسئولان باشگاه جواب تلفنم را نمی دهند/ منصوریان بازیکن زیاد دارد

هنوز از استقلال طلبکارم و مسئولان باشگاه جواب تلفنم را نمی دهند/ منصوریان بازیکن زیاد دارد
سرمربی سابق استقلال تهران گفت: هنوز طلبم را از استقلال دریافت نکرده ام و مسئولان باشگاه هم جواب تلفن هایم را نمی دهند.

هنوز از استقلال طلبکارم و مسئولان باشگاه جواب تلفنم را نمی دهند/ منصوریان بازیکن زیاد دارد