همواره فکر می‌کنم قرار است 10 سال در تیمم مربیگری کنم / در ایران خوب نیست با بازیکن دارای قرارداد یک ساله مذاکره شود

همواره فکر می‌کنم قرار است 10 سال در تیمم مربیگری کنم / در ایران خوب نیست با بازیکن دارای قرارداد یک ساله مذاکره شود
سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: «فردا بازی سخت و حساسی در پیش داریم، شرایط ما در جدول بسیار حساس است.»

همواره فکر می‌کنم قرار است 10 سال در تیمم مربیگری کنم / در ایران خوب نیست با بازیکن دارای قرارداد یک ساله مذاکره شود