هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، فردا

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، فردا
هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور با مشارکت کشورهای ایتالیا، آلمان، لبنان، کانادا و اتحادیه دانشجویان اروپایی پنجشنبه ۲۵ آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
۱۵:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ آذر


هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، فردا