هفت سرطانی که دیر تشخیص داده می شوند

هفت سرطانی که دیر تشخیص داده می شوند

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۲

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

سلامت نیوز : تشخیص سرطان کلیه می تواند سخت باشد زیرا تا زمان ظهورعلائمی مانند درد کمر، خستگی مزمن، کاهش وزن بدون علت، و خون در ادرار ظاهر شوند، بیماران تحت آزمایش قرار نمی گیرند. تومورهای کوچک کلیه در معاینه قابل تشخیص نیستند و آزمون غربالگری برای تشخیص زودهنگام سرطان کلیه وجود ندارد.
سرطان پانکراس (لوزالمعده): به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، با استفاده از فناوری های جدید از جمله آزمایش خون مولکولی و سایر رویکردهای جدید، می توان تلاش های تشخیص زودهنگام این نوع تومورها را گسترش داد …

هفت سرطانی که دیر تشخیص داده می شوند