هشدار کره شمالی به امریکا

هشدار کره شمالی به امریکا
كره شمالي روز جمعه به آمريكا در مورد متوسل شدن اين كشور به بازي نظامي در منطقه هشدار داد.

هشدار کره شمالی به امریکا