هشدار و توصیه های تخصصی درباره شیوع عفونت های تنفسی در فصل سرما

هشدار و توصیه های تخصصی درباره شیوع عفونت های تنفسی در فصل سرما

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۳

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

دکتر غلامرضا پناهنده در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد: عفونت های دستگاه تنفس فوقانی غالبا بیماری های خود محدود شونده با سیر بالینی کوتاه و اغلب بدون عارضه هستند.
وی با اشاره به شیوع عفونت های تنفسی با شروع فصل سرما، تصریح کرد: ویروس های متنوعی از جمله کروناویروس و رینوویروس عامل این بیماری هستند. این عفونت ها با تب خفیف، آب ریزش بینی، گرفتگی صدا و سرفه خود را نشان می دهند.
پناهنده با اشاره به نادیده گرفتن این عفونت ها توسط برخی از بیماران و والدین، تصریح کرد: این عفونت ها در درصدی از بیماران ممکن است باعث عوارضی همچون عفونت چرکی گوش میانی، عفونت سینوس ها …

هشدار و توصیه های تخصصی درباره شیوع عفونت های تنفسی در فصل سرما

دانلود بیتالک