هشدار دانشمندان درباره گرم شدن کره زمین

هشدار دانشمندان درباره گرم شدن کره زمین
دانشمندان درباره تاثیر ادامه استفاده از سوخت های فسیلی بر قطب شمال و سایر مناطق جهان هشدار دادند.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ آذر


هشدار دانشمندان درباره گرم شدن کره زمین