هشت شاکی بازهم شاکی شد + عکس

هشت شاکی بازهم شاکی شد + عکس
 مجتبی جباری ملقب به هشت شاکی استقلال از ترافیک اطراف ورزشگاه آزادی شاکی شد و استوری را در این زمینه منتشر کرد.

هشت شاکی بازهم شاکی شد + عکس