هر 50 نخ سیگار، یک قدم به سوی مرگ

هر 50 نخ سیگار، یک قدم به سوی مرگ

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۴

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

مجله دیجی کالا – اسماعیل دلخموش: یکی از راه های معمول ترک سیگار بررسی دقیق ضررهایی است که هر یک سیگار از نظر مالی و فیزیکی متوجه فرد سیگاری می کند. برای مثال بررسی اینکه سیگار هر ماه چقدر هزینه روی دست فرد می گذارد یا هر سیگار چقدر عمر او را کوتاه می کند.
حال یک تحقیق جدید انجام شده که این بار توانسته نشان دهد با کشیدن هر یک سیگار چند جهش ژنتیکی رخ می دهد.
یک تیم تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان در Los Alamos National Laboratory هدایت شده، نمونه های بافتی 1063 فرد غیرسیگاری و 2490 فرد سیگاری را بررسی کرده و جهش های DNA هر فرد را مورد نظر قرار داده است. …

هر 50 نخ سیگار، یک قدم به سوی مرگ

oxin channel