هدایای ستاره پرسپولیس به السد

هدایای ستاره پرسپولیس به السد
 در کنار بازی ضعیف بازیکنان پرسپولیس یکی از نقاط ضعف این تیم مقابل السد خطاهای زیادی بود که در زمین خودی انجام داد و در نهایت یکی از آنها هم تبدیل به گل اول شد. 

هدایای ستاره پرسپولیس به السد