هتل کتابخانه ای

هتل کتابخانه ای
هتل کتابخانه ای در ژاپن پذیرای مهمانهایی است که ترجیح می دهند بجای کتابهای دیجیتالی، کتابهای چاپی را بخوانند.
۰۸:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ بهمن


هتل کتابخانه ای