هافبک استقلال در لیست تیم ملی قرار گرفت

هافبک استقلال در لیست تیم ملی قرار گرفت
پیروانی از حضور بازیکن تیم استقلال تهران در اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان خبر داد.

هافبک استقلال در لیست تیم ملی قرار گرفت