نیاز نیست منصوریان حتما بگوید من او را به استقلال آوردم/ این تیم مدعی اصلی قهرمانی است

نیاز نیست منصوریان حتما بگوید من او را به استقلال آوردم/ این تیم مدعی اصلی قهرمانی است
مدیرعامل سابق استقلال گفت: استقلال نقاط ضعف فصل گذشته را پوشانده و در همه پست‌ها دو بازیکن و حتی بیشتر دارد و به نظرم این تیم امسال مدعی اصلی قهرمانی است.

نیاز نیست منصوریان حتما بگوید من او را به استقلال آوردم/ این تیم مدعی اصلی قهرمانی است