نگاهی گذرا به مهم ترین اتفاقات سال ۹۶ پرسپولیس

نگاهی گذرا به مهم ترین اتفاقات سال ۹۶ پرسپولیس
سال ۱۳۹۶ برای قرمز های پایتخت سالی فوق العاده بود؛ قهرمانی لیگ شانزدهم و سوپرجام، قطعی شدن قهرمانی لیگ هفدهم، صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا کام سرخ ها را حسابی شیرین کرد.

نگاهی گذرا به مهم ترین اتفاقات سال ۹۶ پرسپولیس