نمایندگان ایران در قرعه‌کشی جام جهانی مشخص شدند

نمایندگان ایران در قرعه‌کشی جام جهانی مشخص شدند
در غیبت مهدی تاج، محمدرضا ساکت به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال ایران در قرعه کشی جام جهانی، کارلوس کی‌روش را همراهی می‌کند.

نمایندگان ایران در قرعه‌کشی جام جهانی مشخص شدند