نمایشگاه سیر تحول روبات ها

نمایشگاه سیر تحول روبات ها
این موزه نمونه هایی از ۱۰۰ نوع روبات را که در ۵ قرن اخیر ساخته شده، به نمایش گذاشته است.
۱۱:۲۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۱ بهمن


نمایشگاه سیر تحول روبات ها