نقوی حسینی:شرایط کشور آرام است

نقوی حسینی:شرایط کشور آرام است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: سرمنشاء حوادث اخیر در برخی از شهرها، تحرکات خارجی بوده و برخلاف تصور باطل دشمنان، شرایط کشور آرام است.

نقوی حسینی:شرایط کشور آرام است