نشست خبری رئیس جمهور در بازگشت از قزاقستان

نشست خبری رئیس جمهور در بازگشت از قزاقستان
رئیس جمهور از قزاقستان به تهران بازگشت و دستاوردهای شرکت در اجلاس علم و فناوری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به قزاقستان را تشریح کرد.

نشست خبری رئیس جمهور در بازگشت از قزاقستان