نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی

نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی ۱۳ تا ۱۵ آذر در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.
۱۰:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ آبان


نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی

دانلود بیتالک