نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان ایران

نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان ایران
نخستین جشنواره فرهنگی هنری انجمن دندانپزشکی ایران۲۳ و۲۴ دی در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی برگزار می شود.
۱۵:۵۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دی


نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان ایران