نخستین جراحی با روبات در چین انجام شد

نخستین جراحی با روبات در چین انجام شد
پزشکان چینی با استفاده از روبات، جراحی موفقیت آمیزی را روی ستون فقرات بیماری انجام دادند.
۰۸:۴۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ آذر


نخستین جراحی با روبات در چین انجام شد