نخستین اقدام جدی برانکو برای جذب بازیکن در زمستان

نخستین اقدام جدی برانکو برای جذب بازیکن در زمستان
سرمربی پرسپولیس برای جذب بازیکن برای تیمش استعلام گرفت.

نخستین اقدام جدی برانکو برای جذب بازیکن در زمستان