نجات 22 هزار بیمار قلبی در بیست ماه گذشته

نجات 22 هزار بیمار قلبی در بیست ماه گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت در مصاحبه با شبكه خبر گفت: سيستم 2407 در 54 مركز و 32 شهر كشور به كسانی كه دچار سكته قلبی شدند در همان دقايق ابتدايی خدمات درمانی مناسب را ارائه كرده است.

نجات 22 هزار بیمار قلبی در بیست ماه گذشته