نبض/وضع بیمه شدگان بیمه سلامت و چالش های پیشرو

نبض/وضع بیمه شدگان بیمه سلامت و چالش های پیشرو
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام اینکه 5 و نیم میلیون نفر همزمان از دو بیمه استفاده می کنند، گفت: خدمات رایگان بهداشت و درمان بجای برخی ثروتمندان، اقشار ضعیف جامعه را تحت پوشش قرار دهد.

نبض/وضع بیمه شدگان بیمه سلامت و چالش های پیشرو