نایب‌رئیس AFC حامی داور خاطی بازی استقلال!

نایب‌رئیس AFC حامی داور خاطی بازی استقلال!
کنفدراسیون فوتبال آسیا، داور خاطی بازی استقلال و العین را برای قضاوت دیدار الهلال و الریان انتخاب کرد. این تصمیم شائبه‌های زیادی به وجود آورد و حتی بعضی‌ها اعتقاد داشتند پای کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در این ماجرا باز است.

نایب‌رئیس AFC حامی داور خاطی بازی استقلال!