ناگفته هایی درباره اعتیاد هیتلر به مواد مخدر

ناگفته هایی درباره اعتیاد هیتلر به مواد مخدر

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

نورمن اولر در ساحل جنوبی رودخانه اشپری در محله کرویزبرگ برلین در یک آپارتمان متعلق به قرن نوزدهم زندگی می کند. ملاقات با او در محل زندگی اش یک تجربه عجیب بود. نخست آنکه او از میهمانان خود در برج نویسندگی اش پذیرایی می کند؛ برجکی شیشه ای که درست بر لبه سقف خانه قرار گرفته است و اگر جرات کنید نگاهی به پایین بیندازید قایق هایی را می بینید که از این فاصله بسیار کوچک دیده می شوند، دیگر اینکه از این ارتفاع می توانید دو برلین را از همدیگر تشخیص بدهید: یکی با بافتی فشرده که باد در آن می پیچد و دیگری شبح مانند و خاکستری. …

ناگفته هایی درباره اعتیاد هیتلر به مواد مخدر