نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد از فردا

نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد از فردا
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی از فردا آغاز می شود.
۰۹:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ آذر


نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد از فردا