نام‌ نویسی بیش از ۲۵۸ هزار داوطلب دکتری ۹۶

نام‌ نویسی بیش از ۲۵۸ هزار داوطلب دکتری ۹۶
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس آمار اولیه ۲۵۸ هزار و ۹۸۴ داوطلب در آزمون دکترای تخصصی سال ۱۳۹۶ نام‌نویسی کرده‌اند.
۱۲:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ دی


نام‌ نویسی بیش از ۲۵۸ هزار داوطلب دکتری ۹۶