ناطق نوری استعفا کرد

ناطق نوری استعفا کرد
ناطق نوری پس از 27 سال از سمت خود به عنوان رئیس فدراسیون بوکس استعفا داد و به عنوان رئیس افتخاری این فدراسیون فعالیت می‌کند.

ناطق نوری استعفا کرد