میگ 35 سبک روسی رونمایی شد

میگ 35 سبک روسی رونمایی شد
ميگ 35، هواپيماي جنگنده پيشرفته چند منظوره سبك نسل 4++ روسي براي نخستين بار در نمايشگاه بين المللي هوا ـ فضاي ماكس 2017 در معرض تماشاي عموم گذاشته شد.

میگ 35 سبک روسی رونمایی شد