میوه های قاچاق در بازار تهران

میوه های قاچاق در بازار تهران
بازرس میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از کشف نیم تن انواع میوه قاچاق در گشت بازرسی از واحدهای مستقر در این میدان خبر داد.

میوه های قاچاق در بازار تهران