میشل عون: با تجاوز اسرائیل مقابله می کنیم

میشل عون: با تجاوز اسرائیل مقابله می کنیم
رئیس‌جمهور لبنان گفت که دستورات لازم برای مقابله با هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور را داده است.

میشل عون: با تجاوز اسرائیل مقابله می کنیم