مهدی قائدی: ممنونم، همه چیز خوب است

مهدی قائدی: ممنونم، همه چیز خوب است
ستاره مصدوم استقلال تهران در اولین ارتباط کلامی از وضعیتش سخن گفت.

مهدی قائدی: ممنونم، همه چیز خوب است