منصوریان نباید پشت بازیکنش را خالی می‌کرد

منصوریان نباید پشت بازیکنش را خالی می‌کرد
آتیلا حجازی همچنان در ترکیه زندگی می‌کند و از شرایطش رضایت کامل دارد.

منصوریان نباید پشت بازیکنش را خالی می‌کرد