منصوريان: جباری 15 بازی كند، برای ما كافی است

منصوريان: جباری 15 بازی كند، برای ما كافی است
مجتبي جباري، شماره 8 استقلال، با حرف و حديث‌هاي زيادي پيراهن اين تيم را دوباره بر تن كرد و حتي گفته مي‌شود او قرار است بازي به بازي پول بگيرد.

منصوريان: جباری 15 بازی كند، برای ما كافی است