معلولی که با افکارش صحبت می کند

معلولی که با افکارش صحبت می کند

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

خبرگزاری مهر: زن معلولی در هلند برای نخستین بار در دنیا لقب انسانی را گرفته که با استفاده از یک ایمپلنت مغزی می تواند از طریق فکر کردن، صحبت کند.
به نقل از ساینس الرت، این نوآوری که تحولی بزرگ در علم پزشکی محسوب می شود به افراد معلولی که توانایی صحبت کردن یا تکان دادن اندامهایشان را ندارند این امکان را می دهد که تنها از طریق فکر کردن با دیگران ارتباط برقرار کنند.
این ایمپلنت جدید از طریق یک تعامل رایانه ای به زن معلول کمک می کند تا کلمات و جملات را پردازش کند. ویژگی این نوآوری در آن است که می توان از آن در هرجایی استفاده کرد …

معلولی که با افکارش صحبت می کند

واتساپ جی بی