مصوبات ویژه هیئت دولت درباره زلزله زدگان

مصوبات ویژه هیئت دولت درباره زلزله زدگان
در نشست امروز هیئت دولت تسهیلات ویژه کمک به زلزله زدگان کرمانشاه مشخص و مصوب شد.

مصوبات ویژه هیئت دولت درباره زلزله زدگان