مشکلات استقلالی‌ها برای برگرداندن جباری

مشکلات استقلالی‌ها برای برگرداندن جباری
در باشگاه استقلال عده‌ای میگویند جباری برگردد تا هم به خط میانی تیم سر و سامان دهد و هم ماجرای شکایتش حل و فصل شود.

مشکلات استقلالی‌ها برای برگرداندن جباری