مشوق وزارت علوم برای جذب نخبگان علمی

مشوق وزارت علوم برای جذب نخبگان علمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هر ساله ۱۰۰ نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور که به کشور برگشتند در دانشگاه‌ های داخل جذب می‌شوند.

مشوق وزارت علوم برای جذب نخبگان علمی