مشكلات اسكلتي، پوستي و شنوايي در صدر آسيب‌هاي شغلي

مشكلات اسكلتي، پوستي و شنوايي در صدر آسيب‌هاي شغلي
رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: دو هزار بازرس بهداشت محيط و 200 بازرس طب كار در اين زمينه فعاليت مي‌كنند.

مشكلات اسكلتي، پوستي و شنوايي در صدر آسيب‌هاي شغلي