مسابقات بین المللی برنامه نویسی دانشجویی

مسابقات بین المللی برنامه نویسی دانشجویی
شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی دانشجویی با شرکت تیم های داخلی و خارجی در دانشگاه صنعتی امیر کبیر آغاز شد.
۱۵:۰۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۴ آبان


مسابقات بین المللی برنامه نویسی دانشجویی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر