مسئولان پرسپولیس خطاب به رضاییان: 800 میلیون بده، رضایتنامه بگیر!

مسئولان پرسپولیس خطاب به رضاییان: 800 میلیون بده، رضایتنامه بگیر!
مسئولان باشگاه پرسپولیس برای صدور رضایتنامه مدافع اخراجی خود شرط و شروطی را گذاشته اند.

مسئولان پرسپولیس خطاب به رضاییان: 800 میلیون بده، رضایتنامه بگیر!