مرگ دلخراش 7 نفر در کشمیر هند

مرگ دلخراش 7 نفر در کشمیر هند
پليس هند از كشته شدن هفت نفر در حمله شبه نظاميان به يك خودروي متعلق به يك بانك در منطقه كشمير تحت كنترل هند خبر داد.

مرگ دلخراش 7 نفر در کشمیر هند