مرگبارترین حیوان جهان چه جانوری است؟

مرگبارترین حیوان جهان چه جانوری است؟

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۸

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

مرگبارترین حیوان جهان بسیار متفاوت از آن چیزی است که تصور می کنید. در ادامه لیست مرگبارترین حیوانات جهان بر اساس تعداد کشته ها را بررسی می کنیم تا مشخص شود که چه حیوانی مرگبارترین جانور دنیاست.
15- کوسه
کوسه سالانه باعث مرگ 10 نفر در سال می شود. این عدد در مقایسه با وحشتی که از نام آن می کنید بسیار ناچیز است.
14- گرگ
گرگ ها نیز به مانند کوسه ها سالانه حدود 10 نفر انسان را در جهان می کشند و نسبتاً موجودات بی آزاری حساب می شوند.
13- شیر
شیرها در سال حدود 100 نفر انسان را از پای درمی آورند.
12- فیل …

مرگبارترین حیوان جهان چه جانوری است؟